Szef rządu napisał w liście, że WSKSiM z dumą niesie słowa "fides, ratio et Patria", które są zwarte w herbie uczelni.

"Wiara katolicka spotęgowana siłą rozumu i miłością do ojczyzny stanowi fundament waszego systemu wartości, który uczyniliście życiowym drogowskazem" - wskazał Mateusz Morawiecki w liście, który odczytał w sobotę podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Reklama

"W dniu, w którym uroczyście rozpoczynacie państwo kolejny rok pracy i nauki, pragnę przekazać wyrazy uznania i zapewnienia o mojej pamięci twórcy i architektowi tego dzieła – o. Tadeuszowi Rydzykowi, JM o. Rektorowi, wysokiemu Senatowi, kadrze naukowo-dydaktycznej oraz wszystkim studentom uczelni" - dodał Morawiecki.

Premier ocenił w liście, że nie sposób nie podkreślić "wielkiej roli kulturotwórczej ośrodków akademickich jako środowisk budujących polską tożsamość i wypełniających misję kształcenia elit państwowych, a poprzez pomnażanie dorobku nauki, współtworzących życie społeczne i gospodarcze naszego kraju".

"Od blisko 20 lat tworzycie imponujące dzieło służące wspólnemu dobru rozumianemu w wielu wymiarach – rodzinnym, akademickim, społecznym i narodowym – podkreślił szef polskiego rządu" - ocenił Morawiecki.

Premier podziękował za tworzenie i rozwijanie tego ośrodka naukowego.

"Tutaj, w Toruniu, doskonale zdajecie sobie sprawę, jak bardzo ważne jest wiedzieć dokąd jako naród i państwo zmierzamy, ale też skąd jako naród i państw przychodzimy" - stwierdził szef rządu w liście.

Reklama

List z okazji inauguracji nowego roku w WKSiM wystosował także Andrzej Duda. Prezydenckie pismo odczytała dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Nowy rok kształcenia badań naukowych i rodzących się pasji. Kolejny rok trudnej i wytężonej, a zarazem fascynującej pracy intelektualnej. Z tej okazji pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich państwa zgromadzonych na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w WSKSiM w Toruniu" – podkreślił prezydent.

Pogratulował WSKSiM dotychczasowego dorobku i osiągnięć organizacyjnych.

"Niechaj państwa praca, tak istotna i cenna dla Polski, z tym i każdym kolejnym rokiem przynosi coraz lepsze owoce. Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, gdyż odbywa się w wyjątkowym czasie – obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed stu laty odrodziła się Rzeczpospolita akademicka. Nie sposób przecenić sług uczonych i studentów w duchowych zmaganiach o zachowanie tożsamości narodowej i wiary Polaków w odzyskanie własnego suwerennego państwa w okresie zaborów" – wskazał.

Prezydent zwrócił uwagę, że nie sposób przecenić również dokonań tych, którzy całym umysłem i sercem służyli odrodzonej niepodległej ojczyźnie.

"Ich wielkie osiągnięcia przyczyniły się do podniesienia kraju ze zniszczeń wojennych i odbudowy przez nasz naród wolnej Rzeczpospolitej. Świętowanie jubileuszu kieruje nasze myśli nie tylko wstecz, ale też ku teraźniejszości i przyszłości. Chcę podziękować ludziom nauki, którzy dzisiaj kontynuują służbę na rzecz dobra wspólnego i pomyślności rodaków. Dziękuję za to, że swoim codziennym wysiłkiem dydaktycznym i badawczym umacniają państwo suwerenną Rzeczpospolitą" - podkreślił Duda.

Kaczyński: Uczelnia nie byłaby tym, czym jest bez ludzi dobrej woli

"Ta uczelnia nie byłaby tym, czym obecnie jest gdyby nie zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli" - napisał z kolei w swoim liście prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Było to możliwe, a w zasadzie należy powiedzieć, że stało się możliwe, to co było niemożliwe, za sprawą skromnego redemptorysty. To wysiłki Jego Magnificencji Rektora-Założyciela o. Tadeusza Rydzyka, jego niespożyta energia, żelazna wola oraz wizjonerska myśl, a także umiejętność jednoczenia innych wokół wspólnej, wielkiej sprawy doprowadziły do powstania WSKSiM" - napisał Kaczyński w liście odczytanym podczas inauguracji przez posłankę Annę Sobecką.

Ocenił, że ta uczelnia nie byłaby obecnie tym, czym jest obecnie bez zaangażowania wszystkich ludzi dobrej woli.

"Nie można też pominąć wkładu tylu roczników wspaniałych młodych ludzi, którzy wstąpili w te mury, by pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać obywatelski i społecznikowskie pasje" - wskazał Kaczyński w liście.

Odnosząc się do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wskazał, że "przypominam nam ona dobitnie, że o wolność, o niepodległość, o państwo polskie trzeba nie tylko walczyć, ale także umieć o te wywalczone krwią naszych przodków dobra dbać pracowicie na co dzień" - podkreślił prezes PiS.

Profesorom i wykładowcom WSKSiM życzył sukcesów naukowych i dydaktycznych, studentom najlepszych ocen oraz radości z nauki i życia studenckiego.

W inauguracji uczestniczą m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który wygłasza wykład inauguracyjny.

Karczewski: Bogu niech będą dzięki, że istnieje WSKSiM

- Jesteśmy wdzięczni ojcu dyrektorowi (Tadeuszowi Rydzykowi), ojcu rektorowi (Zdzisławowi Klafce), wszystkim pracownikom uczelni za to, że ta wyższa szkoła daje dużo dobra, daje dużo ducha. Bardzo serdecznie dziękujemy ojcze dyrektorze za to wielkie dzieło. Jesteśmy dumni z tej szkoły, jesteśmy dumni, ze polskie szkolnictwo rozwija się - mówił marszałek Senatu.

Karczewski zaznaczył, że przy każdej okazji rozmowy z przedstawicielami innych krajów mówi o polskich uczelniach i o polskiej nauce, a także zachęca obcokrajowców i przedstawicieli Polonii studiowania w Polsce.

- Cieszę się, że w państwa uczelni, w naszej uczelni, w tej wspaniałej uczelni studiują również obcokrajowcy i też obcokrajowcy polskiego pochodzenia. Jeszcze raz ojcze dyrektorze bardzo dziękuję, jesteśmy pełni uznania, wdzięczności i wielkiego szacunku do tego działa, jakie tu, w Toruniu tworzycie - wskazał.

Marszałek zwracając się do studentów, zachęcał ich do budowania relacji mistrz - uczeń, a jak zaznaczył w WSKSiM są mistrzowie, profesorowie, którzy chcą uczyć.

- Nie wszystko co jest napisane w książkach, nie wszystko jest napisane w podręcznikach, nie wszytko jest w internecie, a to czego można dowiedzieć się do nich, którzy tak wiele wiedzą i którzy mają tak wielkie doświadczenie. Rozmawiajcie z nimi, spierajcie się, szanujcie i prowadźcie rozmowy, prowadźcie dialog, prowadźcie "rozmowy niedokończone" - podkreślił.

Karczewski zachęcał również studentów, aby niekoniecznie myśleli o karierze w Warszawie czy Krakowie po zakończeniu nauki, ale może pracy terenie, w swoich "małych ojczyznach".

Marszałek przyznał, że rozmawiał z obecnym na uroczystości ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim o ewentualnej możliwości kształcenia w WSKSiM lekarzy. - To takie nasze marzenia, a marzenia się spełniają, a jeśli włącza się ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, to jest pewność, że kiedyś to się wszystko zrealizuje - dodał.