"Członkowie składów orzekających Trybunału nie są wyznaczani według obowiązkowego - w myśl ustawy - porządku alfabetycznego" - oświadczyli w piśmie sędziowie. Jak dodali, świadczy o tym wyraźna dysproporcja w liczbie spraw powierzanych sędziom, w szczególności spraw o fundamentalnym znaczeniu dla państwa.

Reklama

Pod listem do prezes Przyłębskiej podpisali się sędziowie TK: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz i Marek Zubik.

Pismo sędziów TK do prezes TK - jak zaznaczono - zostało sformułowane w związku z odmową załączenia uwag części sędziów Trybunału do "Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2017 r." oraz ignorowaniem wniosków sędziów o zmianę sposobu wyznaczania składów orzekających.

Sędziowie zauważyli, że zgodnie z ustawą sędziów do składu orzekającego powinno wyznaczać się w kolejności alfabetycznej uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw. Jak dodali, sędziowie powinni otrzymywać taką samą lub zbliżoną liczbę spraw poszczególnego rodzaju.

W liście zaznaczono, że w 2017 r i 2018 r. sędziowie Piotr Tuleja i Marek Zubik byli wyznaczani do składów orzekających w sprawach zainicjowanych wnioskami do TK pięć razy, a sędzia Piotr Pszczółkowski sześć razy. Natomiast sędzia Andrzej Zielonacki znalazł się w tych składach 17 razy, sędzia Zbigniew Jędrzejewski 16 razy, a sędzia Grzegorz Jędrejek 14 razy.

W liście sędziowie zwrócili uwagę, że ustawowa zasada alfabetycznego wyznaczania sędziów do składów orzekających stanowi jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznania sprawy przez TK i nie jest czynnością o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu.

Reklama

"Z ustawy wynika adresowany do Prezesa Trybunału nakaz przydzielania spraw kolejno sędziom znajdującym się na uporządkowanej alfabetycznie liście. Sztywna reguła może być modyfikowana wyłącznie ze względu na okoliczności przewidziane w ustawie" - czytamy w liście.

Sędziowie dodali, że dopuszczalne jest pominięcie kolejności alfabetycznej wyłącznie w odniesieniu do sędziego sprawozdawczy, gdy uzasadnione jest to przedmiotem sprawy. Jak dodali, w odniesieniu do sędziów nie będących sprawozdawcą nie możliwe jest odstąpienie od zasady alfabetycznej kolejności wyznaczania składów.

Sędziowie zaznaczyli też, że już w kwietniu 2017 r. sygnalizowali, iż składy orzekające w Trybunale są kształtowane w sposób arbitralny. Natomiast w piśmie z czerwca br. sędziowie wskazali, że praktyka wyznaczania składów orzekających w TK jest niezgodna z ustawą o TK.

Sędziowie wnieśli też o opublikowanie ich stanowiska na stronie Trybunału oraz przekazanie go prezydentowi, I prezes Sądu Najwyższego, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesowi Trybunału Sprawiedliwości UE.