Bardzo cenimy sobie pracę Pani Prezes, oceniamy ją bardzo pozytywnie - uzasadnia decyzję rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak.

Reklama

Sędzia Joanna Bitner złożyła rezygnację tydzień temu - przypomina Radio ZET. Bezpośrednim powodem tej decyzji miał być brak zaufania środowiska sędziowskiego. Sędziowie warszawskiego Sądu Okręgowego raz drugi negatywnie zaopiniowali jej sprawozdanie za ubiegły rok - ponad 100 sędziów było za odrzuceniem sprawozdania, tylko 44 pozytywnie oceniło prezes.

Bitner chciała zrezygnować już po raz drugi, podobny wniosek złożyła w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas na rezygnację także nie zgodził się minister sprawiedliwości.

Sędzia Bitner została powołana przez Zbigniewa Ziobrę na Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie we wrześniu 2017 r.