Sprawę konfliktu pracowników UW - prof. Jerzego Majchrowskiego (który kieruje Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego) i prof. Wojciecha Sadurskiego nagłośniło w listopadzie ub. r. radio RMF.

Prof. Jan Majchrowski stracił na Uniwersytecie Warszawskim funkcję tutora jednego ze studentów w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) UW po wpisie na planie zajęć jednego z nich. Napisał na nim - zaznaczając nazwisko prof. Wojciecha Sadurskiego: "Ten wykładowca nie odpowiada poziomowi, który uważam za właściwy i odpowiedni dla profesora UW. W związku z tym nie akceptuję tego planu".

Reklama

W czwartek na stronie internetowej Sądu Najwyższego zamieszczono oświadczenie prof. Jana Majchrowskiego "w sprawie rzekomego postępowania dyscyplinarnego", na którego temat pojawiają się "liczne informacje w różnych środków masowego przekazu, organizacji i osób fizycznych".

Sędzia napisał w nim, że wobec niego "w ciągu 29 lat pracy nigdy nie toczyło się - i nie toczy się także obecnie - żadne postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim, ani nawet postępowanie wyjaśniające. Podawanie lub przekazywanie takiej informacji wprowadza w błąd opinię publiczną".

W oświadczeniu przypomniał, że w listopadzie 2018 r. wpłynęły do rektora UW dwa wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prof. Majchrowskiemu skierowane przez pracowników UW: Marka Wąsowicza i Wojciecha Sadurskiego - "złożone na skutek mojej negatywnej oceny dot. zachowań tego ostatniego w kontekście prowadzonych przez niego zajęć na UW na temat m.in. praw człowieka - które to wnioski zbiegły się z moim wnioskiem do Rektora UW o pociągnięcie Wojciecha Sadurskiego do odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu określonych jego zachowań" - wskazał prof. Majchrowski.

"Ostatecznym postanowieniem, Rzecznik Dyscyplinarny UW odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego (które poprzedza postępowanie dyscyplinarne) dot. mojej osoby. Trudno uznać więc za zgodne ze stanem faktycznym publiczne komunikowanie przez Wojciecha Sadurskiego, iż wygrał na UW z dr hab. Janem Majchrowskim" - czytamy w oświadczeniu.

Reklama