O decyzji podjętej w poniedziałek przez Sąd Okręgowy w Gdańsku poinformowała wieczorem tego dnia Olimpia Schneider z referatu prasowego gdańskiego magistratu.

Reklama

W rozesłanym mediom komunikacie Schneider przypomniała, że odwołanie w tej sprawie złożyło prowadzone m.in. przez samorząd Europejskie Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku, a miało ono m.in. związek z planowanymi na 4 czerwca br. na pl. Solidarności obchodami 30. rocznicy wyborów z 1989 r.

Z załączonego przez Schneider do komunikatu pisemnego uzasadnienia decyzji sądu wynika, iż decyzja wojewody została uchylona, bo – w ocenie sądu – wojewoda "w sposób niewystarczający zadbał w postępowaniu administracyjnym o przesłanki określone w ustawie Prawo o zgromadzeniach".

Mając na uwadze materiał zgromadzony w aktach administracyjnych, w szczególności brak jakichkolwiek obiektywnych dowodów wskazujących na uprzednie organizowanie zgromadzeń we wskazanych terminach i miejscach przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, zdaniem Sądu, takiej wnikliwej i kompleksowej oceny wniosku złożonego przez w/w Organizację zabrakło – napisano w sądowym uzasadnieniu.

Prawo do pokojowego zgromadzenia jest nie tylko jednym z praw wolnościowych przysługujących jednostce w demokratycznym państwie prawa, ale należy do tych praw, które uznawane są za warunek istnienia demokratycznego społeczeństwa – napisał też sąd w uzasadnieniu.

Reklama

"Solidarność" Stoczni Gdańskiej uzyskała pod koniec marca zgodę wojewody pomorskiego na organizację cyklicznych, całodobowych zgromadzeń na placu przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku w dniach 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada. Decyzja została wydana na trzy lata.

Tuż po wydaniu przez wojewodę decyzji, przeciwko niej zaprotestowały władze miasta Gdańska, które na 4 czerwca br., wraz z ECS planowały zorganizowanie na pl. Solidarności części imprez składających się na obchody 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca czyli Święta Wolności i Solidarności

W ostatnich dniach maja także Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskował, by wojewoda pomorski uchylił wydaną stoczniowej NSZZ "Solidarność" zgodę na organizację zgromadzeń cyklicznych. RPO podnosił m.in., że decyzja wojewody "nie spełnia wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, według których organizator musi wykazać, że wydarzenia, zgłaszane, jako zgromadzenie cykliczne, odbywały się już z jego inicjatywy w ostatnich 3 latach".

Ostatecznie 4 czerwca br., mimo obowiązującej jeszcze w tym dniu decyzji wojewody, pl. Solidarności został przez "Solidarność" Stoczni Gdańskiej udostępniony organizatorom Święta Wolności i Solidarności. Stało się to na mocy kompromisowego porozumienia, jakie stoczniowy związek zawarł z ECS i władzami miasta. Kompromis poległa m.in. na tym, że organizatorzy Święta zrezygnowali z kilku punktów obchodów na pl. Solidarności, z ustawienia w tej przestrzeni instalacji nawiązującej do Okrągłego Stołu z 1989 r.