Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Lublinie sędzia Barbara du Chateau powiedziała PAP, że sprawy, które prowadzone były z udziałem tych sędziów zostały odroczone. We wtorek takich spraw było trzy.

Reklama

W Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie pracuje 13 sędziów, w tym czworo zostało nominowanych przez obecną KRS.

Du Chateau powiedziała, że trzech sędziów w tym wydziale (powołanych przez obecny skład KRS) złożyło wnioski o wyłączenie ich od rozpoznania konkretnych spraw, które zostały przydzielone do ich referatu i mają wyznaczone terminy na wtorek lub w najbliższym czasie. - Te wnioski nie będą w tej chwili rozpoznane, bo sąd oczekuje na uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego – znaczyła du Chateau. Jak wyjaśniła, w uzasadnieniu tym będą m.in. zawarte kryteria, według których należy procedować w przedmiocie takich wniosków.

W Wydziale Karnym lubelskiego Sądu Apelacyjnego pracuje 12 sędziów, w tym dwoje to sędziowie wyłonieni przez obecną KRS. - Ci sędziowie orzekają – powiedziała du Chateau. Jak dodała, był złożony wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego jednego z tych sędziów, ale nie został uwzględniony, ponieważ zgodnie z uchwałą SN w sprawach karnych, które już są w toku, postępowania te mają być dokończone z udziałem obecnych składów sędziowskich.

W Sądzie Okręgowym w Lublinie pojawiły się pierwsze wnioski o wyłączenie sędziów w związku z uchwałą SN. Jak poinformowała rzeczniczka tego sądu sędzia Barbara Markowska, w dwóch sprawach w III Wydziale Cywilnym strony złożyły wnioski o wyłączenie sędziów, którzy zostali mianowani przez obecną KRS. - Te wnioski uzasadniono uchwałą Sądu Najwyższego – powiedziała Markowska.

Reklama

Sprawy zostały odroczone. Wnioski o wyłączenie sędziów zostały przedstawione przewodniczącej wydziału, celem nadania im biegu, rozpozna je inny wylosowany skład sądu – dodała Markowska.

Trzy kolejne sprawy odroczone zostały Wydziale II Cywilnym Odwoławczym. - W odroczeniu powołano się na treść uchwały Sądu Najwyższego – dodała Markowska. O odroczeniu w tych sprawach zdecydowali w tym przypadku sędziowie po naradach. - Odroczono je z uwagi na potrzebę zapoznania się motywami uchwały SN. Wyznaczono kolejne terminy – zaznaczyła rzeczniczka.

W Sądzie Okręgowym w Lublinie orzeka 18 sędziów powołanych przez obecny skład KRS. W sądach rejonowych okręgu lubelskiego takich sędziów jest czterech.

Reklama

W ubiegły czwartek trzy Izby SN podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. Z dokonanej przez SN wykładni prawa wynika, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli bierze w nim udział sędzia wyłoniony przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS. W sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wyłoniony przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Uchwała została podjęta przy udziale 59 sędziów; do uchwały zgłoszone zostało sześć zdań odrębnych.

Uchwała ta nie wywołuje skutków prawnych, została wydana z rażącym naruszeniem prawa – oświadczyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Według ministerstwa narusza ona m.in. art. 179 Konstytucji RP, który stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.