Polecenie wojewody mazowieckiego dotyczy szpitali samorządowych i państwowych działających w województwie. Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe mają wydzielić dwie strefy - dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób mających objawy infekcji.

Reklama

Decyzję wojewody przekazał Mazowiecki Urząd Wojewódzki. "Zmiany mają umożliwić bezpieczną segregację pacjentów i odseparowanie osób chorych na COVID-19. Ponadto szpitale niezakaźne mają obowiązek wdrożenia algorytmu postępowania (triaż) opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, polecenie wojewody wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Do realizacja tego polecenia można wykorzystać, np. namioty udostępnione przez Państwową Straż Pożarną lub inne dostępne środki techniczne.

"Wyznaczenie min. dwóch stref (np. w postaci namiotów): dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy, zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi czy izbami przyjęć" - wskazano.