Otworzyliśmy pierwsze izolatorium dla bezdomnych, które będzie przyjmować osoby na dobrowolną, 2 tygodniową obserwację, bez możliwości wyjścia. Dopiero po tym okresie bezdomni będą mogli się starać o przyjęcie do schroniska – poinformowała Gałecka na Twitterze.

Reklama

Do tej pory – zgodnie z decyzją władz miasta - określone noclegownie przyjmowały bezdomnych jedynie przez okres kilku dni. W tym czasie osoby bezdomne mogły swobodnie wchodzić i wychodzić z ośrodka. Jednak po tym okresie noclegownie były zamykane na 2 tygodnie.

Takie dwutygodniowe zamknięcia noclegowni to nasze wewnętrzne regulacje, podjęte w celu niwelowania i ewentualnego zatrzymywania rozprzestrzeniania się wirusa w tym środowisku – mówiła w ubiegłą środę Gałecka.

Według danych z 15 kwietnia w Warszawie nie było żadnego potwierdzonego przypadku COVID-19 wśród osób bezdomnych.