"Minister Mariusz Błaszczak powołał płk. Marcina Górkę na Pełnomocnika MON ds. przestrzeni kosmicznej. To realizacja założeń NATO, które uznało przestrzeń kosmiczną za nową domenę działań. Do zadań Pełnomocnika należy implementacja Polskiej Strategii Kosmicznej i dokumentów wykonawczych" - poinformował resort na Twitterze.

Reklama

Pełnomocnik ma reprezentować MON na forach NATO, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej, ma m.in. przedstawić propozycje wypracowania zdolności telekomunikacyjnych i rozpoznania satelitarnego.

Zgodnie z wydanym na początku tygodnia przez Błaszczaka rozporządzeniem, nowy pełnomocnik ma się zająć opracowaniem i implementacją resortowej strategii wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Na podstawie tej strategii będzie przedstawiał szefowi Sztabu Generalnego propozycje dotyczące programów i projektów zmierzających do budowy zdolności polskiego wojska do pozyskiwania satelitarnych zobrazowań Ziemi; obserwacji, rozpoznania i budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej; telekomunikacji satelitarnej – w tym z wykorzystaniem narodowych i sojuszniczych systemów satelitarnych i infrastruktury naziemnej; zabezpieczenia usług precyzyjnej nawigacji satelitarnej i synchronizacji czasu; wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie.

Ma on również dokonać analiz wykorzystania przestrzeni kosmicznej w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia.

Do zadań pełnomocnika należy też opracowanie wytycznych dotyczących implementacji w resorcie obrony narodowej polityk kosmicznych NATO w obszarach planowania strategicznego, operacyjnym oraz przemysłowo-naukowym; przygotowanie resortowego planu implementacji Polskiej Strategii Kosmicznej oraz dokumentów wykonawczych odnoszących się do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Zadaniem pełnomocnika jest opracowywanie stanowiska resortu obrony w sprawach dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej na potrzeby poziomu polityczno-wojskowego oraz wypracowanie założeń dotyczących budowy kompetencji kosmicznych w polskim przemyśle zbrojeniowym i sektorze naukowym.

Reklama

Pełnomocnik odpowiada także za współpracę międzynarodową w formule rząd-rząd i przedsięwzięcia zmierzające do wskazania możliwych kierunków zaspokojenia potrzeb dla zdolności operacyjnych w ramach umów międzynarodowych.

Do jego zadań należy przygotowanie dokumentów koncepcyjnych w sprawie budowy satelitarnych zdolności operacyjnych obejmujących satelitarną obserwację Ziemi, telekomunikację satelitarną, obserwację i monitorowanie przestrzeni kosmicznej, wynoszenie obiektów na orbitę oraz budowę wojskowego segmentu naziemnego, w tym z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej.

Pełnomocnik ma proponować zapisy i zmiany w programie rozwoju sił zbrojnych oraz planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju zdolności satelitarnych zdolności. Jego zadaniem będą także negocjacje i przygotowywanie umów wynikających z decyzji o osiąganiu satelitarnych zdolności operacyjnych w ramach współpracy lub programów międzynarodowych.

Do 31 sierpnia 2020 r. pełnomocnik ma przygotować projekt decyzji ministra obrony narodowej w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw operacyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej; zespół będzie organem doradczym pełnomocnika.

Nadzór merytoryczny nad pracą pełnomocnika sprawuje wiceminister obrony Marcin Ociepa.

Na ostatnim szczycie NATO w grudniu ubiegłego roku w Londynie sojusznicy potwierdzili uznanie przestrzeni kosmicznej za kolejną domenę działań Sojuszu po lądzie, wodzie, powietrzu i cyberprzestrzeni.