Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej. Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu – podała nuncjatura w komunikacie przekazanym PAP.

Reklama

Magazyn "Więź" w 22 czerwca podał, że w lutym 2018 r. do nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania bpa Janiaka. Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu – czytamy w artykule.

Administratorem apostolskim sede plena w diecezji kaliskiej od nominacji 25 czerwca br. jest abp Grzegorz Ryś. Jak podała nuncjatura, przejął on rządy w diecezji kaliskiej, ale "nominalnie biskupem kaliskim nadal pozostaje bp Edward Janiak".

Wyjaśniono, że abp Grzegorz Ryś jako administrator diecezji kaliskiej otrzymał w niej "uprawnienia biskupa diecezjalnego".

Reklama

Z kolei "bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską" – podano.

Zaznaczono, że "zachowują moc postanowienia zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej".