Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała w piątek, że w śledztwie nadzorowanym przez Wydział do spraw Wojskowych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób – byłych członków zarządu spółki działającej w branży nanotechnologii, której udziałowcami były spółki Skarbu Państwa.

Reklama

Jak podała Mirosława Chyr, przedmiotem działalności spółki było doprowadzenie do skomercjalizowania wyników prac badawczych i naukowych związanych z produkcją i wykorzystaniem grafenu.

- Prace te były realizowane przez państwowy instytut badawczy i w ramach ścisłej współpracy z tym instytutem miało dojść do opracowania technologii umożliwiających wdrożenie produkcji grafenu na skalę przemysłową. Spółka nie zrealizowała zamierzonego celu – poinformowała Chyr.

Dodała, że podejrzanym, jako osobom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw majątkowych spółki, zarzucono popełnienie w okresie od 2013 do 2016 r. szeregu przestępstw związanych z zawieraniem niekorzystnych i sprzecznych z interesem spółki umów. - Na skutek zawartych umów spółce wyrządzono szkodę w łącznej wysokości sięgającej 2 miliony złotych – wyjaśniła Chyr.

Zaznaczyła także, że zatrzymania miały miejsce na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

- Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukali adresy zamieszkania zatrzymanych, siedzib podmiotów gospodarczych. W wyniku tych czynności zabezpieczono sprzęt i obszerną dokumentację – podała Chyr.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktów oraz poręczeń majątkowych.

- W postępowaniu prowadzone są czynności dowodowe dotyczące działalności spółki. Nie można wykluczyć, że ostateczna wartość strat poniesionych przez objętą postępowaniem spółkę sięgać będzie kilkudziesięciu milionów złotych – podkreśliła Chyr.