Zarówno branża turystyczna, jak i rodzice z niecierpliwością wyczekiwali uruchomienia bonu turystycznego. Nastąpi to za kilka dni, ale nowe świadczenie wciąż rodzi wiele pytań. Wiadomo, że ma dotyczyć dzieci, które są objęte programem „Rodzina 500 plus”, ale już nie jest oczywiste to, jak uzyskać takie świadczenie, kto dokładnie i na co może je wykorzystać, czy bonem mogą płacić tylko rodzice, czy też dziadkowie, jak trafić do rejestru przedsiębiorców uprawnionych do przyjmowania płatności bonem oraz jak go rozliczyć.
We współpracy z Ministerstwem Rozwoju wyjaśniamy wiele z tych wątpliwości. Nie na wszystkie pytania jest już gotowa odpowiedź. ZUS wciąż testuje formularz zgłoszeniowy dla podmiotów chcących przyjmować płatności za usługę bonem. Dokładne wytyczne przedsiębiorcy poznają więc dopiero w dniu uruchomienia rejestracji, czyli 24 lipca. Do tego czasu muszą uzbroić się w cierpliwość.
Co to znaczy, że bon turystyczny jest na dzieci?

O bon turystyczny mogą wystąpić rodzice pobierający świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus. Bon przysługuje także prowadzącym rodzinne oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej, którzy dostają na podopiecznych dodatek wychowawczy. Bon będzie przysługiwał niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku programu „Rodzina 500 plus”.

Reklama
Warunkiem otrzymania pomocy jest to, aby prawo do 500 plus przysługiwało dziecku w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 18 lipca 2020 r.
Co z 18-latkami?

Osobom, które skończyły 18 lat po dniu wejścia w życie przepisów, bon nie będzie przysługiwał. Rodzice pozostałych wchodzących w pełnoletność też muszą zwracać uwagę na terminy. O bon należy wystąpić najpóźniej w dniu 18. urodzin dziecka. Jeśli osiąga ono pełnoletność 18 lat np. 5 sierpnia, to trzeba to zrobić do tego czasu. Po tej dacie świadczenie nie będzie przysługiwać.

Co w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest za granicą?

Bon ma też docelowo przysługiwać na dzieci, których jedno z rodziców pracuje za granicą, gdzie pobiera świadczenie opiekuńcze.

Bon uzyskuje się w ZUS. Jak to zrobić?

Najpierw trzeba założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym ze sposobów logowania jest tzw. profil zaufany. Można to zrobić także, posługując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Profil na PUE ZUS można założyć także m.in. za pomocą bankowości elektronicznej. Alternatywą jest posiadanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz czytnik pozwalający na odczytanie z niego informacji.

Czy trzeba składać wniosek w sprawie bonu?

Nie. Wystarczy zaktualizować swoje dane w systemie internetowym PUE ZUS i aktywować bon. Na PUE ZUS w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Wyjątkiem jest bon na nowo narodzone dziecko. W takiej sytuacji trzeba wcześniej przejść rejestrację w ramach świadczenia 500 plus, dopiero potem można wystąpić o bon.
W jakim czasie bon turystyczny stanie się dostępny?

W ciągu kilku minut od kliknięcia w zakładkę „aktywuj”. Po zaktualizowaniu danych ZUS prześle beneficjentom e-mailem lub SMS-em specjalny kod, którzy trzeba będzie podawać przy płatnościach.

Jak będzie wyglądało płacenie bonem?

Otrzymanego z ZUS SMS-a lub e-maila nie trzeba będzie okazywać przedsiębiorcy realizującemu „usługę turystyczną”. Wystarczy podać numer kodu. To oznacza, że kodem może posłużyć się nie tylko jego odbiorca ‒ rodzic, ale też np. dziadkowie jadący na wakacje z wnukami, którym przysługuje bon.

Czy płatność bonem będzie możliwa, jeśli chodzi np. o noclegi dorosłych?

Bon przypisany jest do dziecka. Co do zasady powinno więc ono być obecne przy realizacji usługi turystycznej, np. przy meldowaniu się w hotelu. Nie ma jednak narzędzi do kontroli, a hotelarze już sygnalizują, że nie będą pełnić roli straży. Zatem to od samego przedsiębiorcy zależeć będzie, czy pozwoli zrealizować bon rodzicom podróżującym bez dzieci.

Co można opłacić bonem turystycznym?

Nocleg w hotelu, motelu, agroturystyce. Można też opłacić imprezę turystyczną, w której skład będzie wchodzić spływ kajakowy, wejście do aquaparku czy wesołego miasteczka. W takiej sytuacji jednak imprezę trzeba najczęściej rezerwować poprzez biuro podróży, które wcześniej zarejestrowało się na platformie PUE ZUS.

Jeśli mam na trójkę dzieci, to czy za każdym razem muszę jechać z całą trójką? Do kiedy można płacić bonem?

Za każdym razem można wyjechać na wakacje z innym dzieckiem. Bonu można użyć również do opłacania mniejszych kwot, wykorzystując limit 500 zł stopniowo. Ważne, by go wykorzystać do marca 2022 r. Po tej dacie straci ważność. Można też wyjazd z dzieckiem opłacić po części z bonu, a po części z własnych środków.

Kto może rejestrować się i oferować usługi płatne w ramach bonu turystycznego?

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Chodzi o przedsiębiorców mających wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych te, które utworzyły oddział w kraju i uzyskały wpis do KRS. Podmioty z kapitałem zagranicznym też podlegają ustawie o bonie. Trzeba jednak pamiętać, że bonem można zapłacić tylko za usługę turystyczną realizowaną w kraju.

W jaki sposób podmiot realizujący bon będzie go rozliczał?

Przedsiębiorca turystyczny, przyjmując płatność za usługę w formie bonu turystycznego, będzie musiał wejść na swoje konto w PUE ZUS i wpisać podany przez klienta kod. W ciągu 14 dni pieniądze przysługujące w formie bonu turystycznego zostaną przelane na wskazane przy rejestracji przez firmę konto.

Jak znaleźć się w spisie podmiotów uprawnionych do realizowania bonów?

Będzie to możliwe w najbliższych dniach. Konieczne będzie zarejestrowanie się na PUE ZUS. Obecnie trwają testy systemu. Formularz zgłoszeniowy ma być krótki. Na pewno będzie trzeba podać informacje i dane potwierdzające legalność prowadzonego biznesu.

Weryfikacja ma być szybka, w związku z czym rejestracja ma następować w kilka minut. Lista przedsiębiorców uprawnionych do obierania płatności za pomocą bonu ma być dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.
Czy będzie można zostać wykreślonym z tej listy? Kiedy?

Tak. Przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego mogą w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu. Oświadczenie będzie składane w systemie teleinformatycznym. Złożenie oświadczenia spowoduje usunięcie przez POT przedsiębiorcy lub organizacji z listy. Przesłanką do usunięcia z listy będzie także ustalenie, że podane przez przedsiębiorcę albo organizację w formularzu zgłoszeniowym informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym lub gdy podmiot będzie odmawiał poddania się czynnościom sprawdzającym lub uniemożliwi ich przeprowadzenie.

Czy będą kontrole – zarówno przedsiębiorców, jak i rodziców?

Pierwsza będzie już na etapie weryfikacji. Ma to wyeliminować osoby, które będą zakładać działalność turystyczną tylko po to, by skorzystać z bonu. Kolejna będzie możliwa już na etapie działania bonu turystycznego. Planowane są zarówno kontrole losowe, jak i na wniosek, czyli w sytuacji, gdy pojawią się sygnały o nieprawidłowościach. To samo dotyczy rodziców.