Za przyjęciem petycji głosowało 9 radnych, przeciw było 6, a 3 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że Rada Miasta Kraśnik postanowiła, że propozycje są "warte uwzględnienia".

O jakich dokładnie propozycjach mowa?

"Przyjęta przez radnych petycja >ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większa ekspozycja na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości< wnosi między innymi o zdemontowanie sieci wi-fi funkcjonujących w szkołach oraz zobowiązanie uczniów do przestawiania w czasie lekcji telefonów na tryb samolotowy", opisuje Radio ZET. Jednocześnie mowa jest o zakazie wprowadzenia standardu 5G do miasta.

Reklama

Kraśnik przyjął już wcześniej uchwałę o ogłoszeniu się "strefą wolną od LGBT"; w efekcie stracił m.in. 10 mln euro dotacji z Funduszy Norweskich.