Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc poinformował PAP, że miejsc wypoczynku będzie 15. Każde składać się będzie z ławki, kosza na odpady z podziałem na cztery frakcje, stojaka na rowery i miski na wodę dla zwierząt - powiedział. Teren pod ławką będzie wyłożony kostką, nasadzone zostaną także krzewy. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, któremu zostało zlecone to zadanie, rozpoczęło już korytowanie ziemi pod kostkę. Zanim pracownicy zieleni miejskiej rozpoczną jej układanie, najpierw osadzone zostaną ławeczki - dodał Porębski. Rzecznik zaznaczył, że w związku z sytuacją pandemiczną był duży problem z zamówieniem ławek. Ich dostawa powinna nastąpić w połowie grudnia. Wszystkie prace powinny się zakończyć jeszcze w tym roku – zaznaczył.

Reklama

Inwestycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagłosowało na nią blisko 1300 mieszkańców Kielc. Koszt projektu to około 130 tys. złotych. Projekt wzbudził wiele kontrowersji, czego konsekwencją było wprowadzenie zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. W maju Rada Miasta, na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, wprowadziła poprawki zakładające, że projekty do budżetu mają być "zgodne z zasadami współżycia społecznego i neutralne ideologicznie". Za wprowadzeniem poprawki opowiedziało się 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko było 10 radnych Koalicji Obywatelskiej i Projektu Wspólne Kielce. 3 radnych z klubu Bezpartyjni i Niezależni wstrzymało się od głosu.