Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski (KEP) zaprezentował stanowisko dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19. Wzięli w niej udział członkowie zespołu ekspertów KEP ds. bioetycznych.

Reklama

Bp prof. Jacek Grzybowski z Katedry Filozofii Kultury i Religii UKSW i biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej powiedział, że stanowisko zespołu koreluje z grudniową notą watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Czyli tekst noty i naszego dokumentu jest zbieżny, nasz jest troszeczkę dłuższy, podejmuje bardziej szczegółowo problemy – dodał.

Zarówno z noty, jak i stanowiska zespołu wynika, że każdy człowiek, każdy, nieważne czy wierzący, czy niewierzący ma ostatecznie prawo do informacji o szczepionkach, o ich działaniu, o ich procesie technologicznym, o skutkach realizacji tych szczepionek. Każdy człowiek ma prawo do dobrowolności realizacji szczepień – powiedział bp prof. Grzybowski.

Jak powinien zachować się katolik?

Dokument przygotowany przez ekspertów ds. bioetycznych KEP składa się z trzech części: medycznych aspektów szczepienia, kwestii etycznych i zakresu powinności poddania się szczepieniom.

W stanowisku czytamy m.in., że każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń.

A zatem jeśli nie ma innej możliwości, nie są dostępne inne szczepionki, które nie budzą moralnych zastrzeżeń, ktoś, kto ich używa, nie popełnia czynu niemoralnego, natomiast musi być wiadoma jego negatywna opinia i sprzeciw wobec tej praktyki, które w firmach farmaceutycznych, w firmach produkujących medykamenty może występować. Korzystanie z niegodziwie wyprodukowanych szczepionek nie może być zatem – wyraźnie to podkreślamy – utożsamiane z akceptacją dla aborcji – podkreślił bp prof. Grzybowski.

Co do kwestii medycznych zespół wskazał m.in., że nie podziela opinii niektórych ośrodków i zespołów naukowych, wskazujących na możliwy wpływ nowych szczepionek skierowanych przeciwko SARS-CoV-2, opartych na mRNA (szczepionka firmy Pfizer/BioNTech i jedna z dwóch szczepionek firmy Moderna), na integralność materiału genetycznego człowieka.

Członkowie zespołu byli pytani w czasie konferencji prasowej m.in. o to, czy nie zabrakło w stanowisku zespołu jasne apelu o to, by poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Stanowisko nigdy nie jest apelem, to są dwie różne formy realizowania komunikacji. (...) Celem tego stanowiska jest przekazanie przede wszystkim medycznych wiadomości dotyczących szczepionek, rzetelne omówienie – i to jest najważniejsze – moralnego aspektu i pokazanie także, że każdy człowiek musi ostatecznie na mocy swojej wiedzy (...), a także swojego sumienia powziąć pewność co do swoich działań dotyczących zarówno szczepień, jak i innych elementów leczenia – podkreślił bp prof. Grzybowski. Biskup przyznał, że zamierza się zaszczepić przeciwko COVID-19.