Z żalem informujemy, że dzisiejszej nocy, po wielu miesiącach walki z chorobą nowotworową, zmarł nasz współbrat Maciej Zięba OP. Pamiętajmy o nim w modlitwie – napisali dominikanie.

Reklama

Maciej Zięba urodził się 1954 roku we Wrocławiu; był teologiem, filozofem i publicystą. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1981 r. wstąpił do zakonu dominikanów, sześć lat później uzyskał święcenia kapłańskie.

Działacz opozycji

Był działaczem opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80. – doradcą NSZZ "Solidarność" oraz dziennikarzem "Tygodnika Solidarność". Był założycielem i dyrektorem Instytutu Tertio Millennio w Krakowie oraz dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Autor wielu książek, m.in. "Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja”.