Mieszkańcy Podhala, a zwłaszcza mieszkańcy powiatu tatrzańskiego, noszą na swoich barkach i zaciągają szczególne zobowiązanie, aby iść pod prąd, do czystego źródła prawdy o człowieku, która tutaj, w górach, wydaje się tak blisko Pana Boga, przemawia tak przepotężnie – mówił podczas uroczystości na Krzeptówkach abp Jędraszewski.

Reklama

Stosowną zgodę na ustanowienie świętego patrona wydała Stolica Apostolska.

"Brońcie krzyża"

Jan Paweł II odwiedził Zakopane w 1997 r. Wówczas pod Wielką Krokwią wypowiedział pamiętne słowa: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.

Przy tym samym ołtarzu, przy którym papież sprawował liturgię 24 lata temu, mszę odprawił abp Marek Jędraszewski. Metropolita odwołał się także do papieskiego wezwania o obronę krzyża, mówiąc: Nie możemy wstydzić się krzyża dlatego, że on stoi na straży naszego człowieczeństwa i najbardziej autentycznego humanizmu. O łaskę mocy trwania przy krzyżu, a przez to przy człowieczeństwie powołanym na to, by być obrazem i podobieństwem Boga, błagajmy Pana dziejów i historii.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Jan Paweł II szczególnie umiłował Tatry i Podhale i często bywał tu jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła. Abp Jędraszewski mówił, że "powiat tatrzański potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tzw. ustawy przemocowej, dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin i całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony, nie chcąc dopuścić, żeby tylnymi drzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender".