Musimy pamiętać, że pojednanie to nie tylko zapisy w poszczególnych artykułach umowy. Pojednanie to przede wszystkim wspólne dzieło ludzi, Polaków i Niemców, którzy je realizują - mówił Andrzej Duda. - Cieszy mnie inicjatywa budowy w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar okupacji niemieckiej; chciałbym, aby prezydent RP i prezydent Niemiec odsłonili taki pomnik najpóźniej w 2024 r., w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Reklama

Prezydent wspomniał także: - W grudniu 1981 roku, żeby zdławić wolnościowy zryw Solidarności, komuniści wprowadzili w Polsce stan wojenny. Pamiętamy, jak wielką pomoc okazywali wówczas Polakom Niemcy z Zachodu. To do dziś pamiętane piękne świadectwo braterstwa i empatii - stwierdził, dodając, że we wspólnej historii i teraźniejszości nie może być miejsca dla białych plam, dla tematów tabu, dla jakiegokolwiek fałszu. - Dobre stosunki wymagają wzajemnej wiedzy o sobie, szacunku i prawdy. Nie są możliwe bez szczerości - stwierdził.

"Musi być przestrzeń na rozmowę o obszarach, które wymagają poprawy"

Jak dodał, w dialogu między sąsiadami musi być przestrzeń na rozmowę o obszarach, które wymagają poprawy. Mam tu na myśli asymetrię w realizacji części zapisów traktatowych, niezrealizowanych przez naszych partnerów lub realizowanych w stopniu w naszej ocenie niewystarczającym - powiedział Andrzej Duda. - Uporządkowanie tych spraw jest dla nas ważne. Liczę, że strona niemiecka podejmie działania w tym zakresie. Byłbym rad, gdybyśmy powrócili do ważnego dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury. W wyniku grabieży wojennej Polska straciła ponad pół miliona cennych dzieł sztuki.

Chciałbym podkreślić, że wzniesienie pomnika polskich ofiar, których wojna pochłonęła aż sześć milionów, w tym trzy miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej, będzie ze strony Niemców gestem, który zostanie przyjęty w Polsce z uznaniem - powiedział prezydent. - Cieszy mnie inicjatywa budowy w Berlinie miejsca pamięci polskich ofiar okupacji niemieckiej; chciałbym, aby prezydent RP i prezydent Niemiec odsłonili taki pomnik najpóźniej w 2024 r. - w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej - powiedział.

Jak dodał Andrzej Duda, przed nami jest jeszcze "jeden istotny fakt pojednania". - Byłbym rad, gdybyśmy powrócili do ważnego dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury.