W sondażu IBRIS dla Wydarzeń telewizji Polsat zadano dwa pytania. Na pierwsze: czy Polska powinna wpuszczać migrantów i uchodźców? "Raczej nie powinna"- odpowiedziało 33,8 proc. respondentów, "zdecydowanie nie powinna" - 21,1 proc. Oznacza to, że blisko 55 proc. pytanych opowiedziało się przeciwko przyjmowaniu migrantów lub uchodźców.

Reklama

30,9 proc. respondentów uznała, że Polska "raczej powinna" wpuszczać te osoby, "zdecydowanie powinna" - takiego zdania było 7,4 proc. pytanych. Zatem ponad 38 proc. respondentów opowiedziało się za ich przyjęciem. Blisko 7 proc. ankietowanych nie było w stanie wyrazić swojej opinii w tej kwestii.

Mur? Opinie podzielone

Ankietowanym zadano też pytanie dotyczące budowania muru na polsko-białoruskiej granicy. "Opinie o murze granicznym są podzielone, z niewielką przewagą poparcia dla idei budowy (47,4 proc.). Radykalne postawy mają mężczyźni (59 proc.), osoby z niższym wykształceniem oraz mieszkające na wsiach i w mniejszych miastach" - czytamy na Polsat News. Zdecydowanych przeciwników wznoszenia muru jest 21,1 proc., a respondentów, którzy raczej są jego przeciwnikami jest 22,3 proc. Zdania na ten temat nie ma 9,2 proc. ankietowanych.