- Spis kontrolny jest tylko po to, aby sprawdzić jakość i kompletność podanych informacji, a nie szukać osób, które nie spisały się w głównym terminie. W trakcie badania uzupełniającego zweryfikujemy, czy pozyskane informacje są właściwe - mówi DGP Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Reklama

Chodzi więc o weryfikację, czy wywiad nastąpił i czy ankieta została wypełniona prawidłowo. Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone na losowo wybranej grupie obywateli.

Czytaj więcej w internetowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"