Jak poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, badanie przeprowadzono w listopadzie 2021 r. Jego wyniki są najlepsze w historii badań realizowanych od 2012 r.

Reklama

Budowa elektrowni jądrowej

Na pytanie: "Gdyby poproszono Pana(nią) o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie budowy takich elektrowni (jądrowych-PAP), w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za, czy przeciw?" - 74 proc. badanych powiedziało "za/raczej za"; 20 proc. "przeciw/raczej przeciw"; a 6 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Badanie z listopada 2021 r. wskazuje, że 74 proc. ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20 proc. jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11proc. - wskazano.

Reklama

Z badania wynika, że większość pytanych (58 proc.) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 39 proc. wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. "Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12 proc. w porównaniu do roku poprzedniego" - poinformował.

Resort podał, że 78 proc. Polaków (o 8 proc. więcej wobec 2020 r.) uważa, iż "budowa elektrowni jądrowej - będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii - jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi"; a 17 proc. odpowiedziało "nie/raczej nie".

82 proc. badanych wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego - przekazało MKiŚ. 14 proc. badanych w tej sprawie jest przeciwnego zdania.

Jak dodano, jednocześnie 80 proc. badanych potwierdziło, że słyszało o planach budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a 20 proc. odpowiedziało, że "nie".

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę Danae w listopadzie 2021 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2148 Polaków w wieku 15-75 lat.