Na polecenie śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze z wrocławskiej delegatury zatrzymali cztery osoby.

Zatrzymania CBA na Mazowszu i Śląsku

Zatrzymań dokonano na Mazowszu i Śląsku, funkcjonariusze CBA prowadzą też przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju, m.in. w urzędzie m.st. Warszawy oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta Warszawy.

Reklama

Wśród zatrzymanych są Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy - podał PAP zespół. Na tym etapie z uwagi na to, że czynności są w toku to wszystko, co możemy przekazać - zaznaczył w rozmowie z PAP zespół prasowy CBA.

"Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia"

W oświadczeniu potwierdzającym zatrzymanie Baniaka jego adwokat poprosił, aby w publikacjach używać jego pełnych danych osobowych i nie zanonimizowanego wizerunku. Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia - napisał adwokat Maciej Zaborowski.

Zaznaczył, że Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki - zapewnił adwokat zatrzymanego.

Reklama

Zapowiedział, że po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów. Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie - napisał w oświadczeniu mecenas Zaborowski.

autor: Aleksander Główczewski

STANOWISKO RADY PRACODAWCÓW RP WS. ZATRZYMANIA PREZESA PRACODAWCÓW RP WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RAFAŁA BANIAKA

Inne

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. zatrzymania Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Baniaka

Rada Przedsiębiorczości z oburzeniem reaguje na zatrzymanie Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego i byłego podsekretarza stanu w ministerstwach: Polityki Społecznej, Gospodarki oraz Skarbu Państwa.

Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania dotkliwych środków bez wystarczającego uzasadnienia. Sposób postępowania organów ścigania narusza podstawowe standardy państwa prawa. Takie praktyki powodują nie tylko poważne szkody w życiu zatrzymanych, ale podkopują też zaufanie do instytucji państwa. Atmosfera zastraszania i podejrzliwości kreowana wokół osoby publicznej, która może być do dyspozycji organów i w każdej chwili jest gotowa stawić się na wezwanie śledczych, w żadnej mierze nie służy dobru postępowania. Szczególne zaniepokojenie przedsiębiorców budzi fakt, że w stosunku do Prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka zostały zastosowane środki noszące wręcz znamiona represji.

Nie przesądzając o winie zatrzymanego, apelujemy do prokuratury i organów ścigania o umiar w stosowaniu dotkliwych środków, które naruszają godność osób objętych postępowaniem. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk, a przede wszystkim oczekujemy respektowania podstawowych zasad i wolności obowiązujących w społeczeństwach demokratycznych.

Jacek Cieplak
Piotr Kamiński
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Kłoczko
Krajowa Izba Gospodarcza
Marek Kowalski
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Janusz Dziurzyński
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych Polskich – ABSL
Maciej Witucki
Konfederacja Lewiatan
Wojciech Kostrzewa
Polska Rada Biznesu
Łukasz Bernatowicz
Związek Pracodawców Business Centre Club
Krzysztof Pietraszkiewicz
Związek Banków Polskich
Jan Gogolewski
Związek Rzemiosła Polskiego