W komunikacie przekazanym PAP prezes Akcji Katolickiej w Polsce przypomniała, że "na podstawie badań historycznych data chrztu władcy Polan Mieszka I w 966 r. uznana została jako dzień narodzin państwa Polskiego.

Reklama

Święto Chrztu Polski

Sejm RP ustawą z 22 lutego 2019 r. ustanowił Święto Chrztu Polski.

W założeniu ma ono na celu "upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości".

Staje się też okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu – wskazała Furtak.

Apel o wywieszanie flagi

Zaapelowała, aby Polacy w swoich środowiskach wywiesili w piątek 14 kwietnia flagę i podjęli "szerszą refleksję nad tym wydarzeniem w naszej historii".

Akcja Katolicka

W Polsce Akcja Katolicka działa od 1930 r. Pierwszy oficjalny jej statut został zredagowany przez prymasa Augusta Hlonda i zatwierdzony przez papieża Piusa XI pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada. Po latach przerwy, spowodowanych rządami komunistów, stowarzyszenie zostało reaktywowane na wyraźne życzenie papieża św. Jana Pawła II, wyrażone wobec polskich biskupów podczas wizyty ad limina w lutym 1993 r. Pierwsze struktury zaczęły powstawać już rok później. Obecnie do Akcji Katolickiej w Polsce należy ok. 25 tys. osób.

Autorka: Magdalena Gronek