20 czerwca w Senacie Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajmie się przyjętą przez Sejm pod koniec maja ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Dzięki tej ustawie uczniowie czwartych klas otrzymają laptopy, a nauczyciele bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa.

Reklama

2500 zł dla nauczycieli. Na co konkretnie?

Urządzenia, które będą mogli zakupić nauczyciele, mają być zgodne z wytycznymi przedstawionymi przez Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie to taki sprzęt, który pozwoli na sprawne przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole, a w razie potrzeby - online. Laptopy mają pomóc w przygotowywaniu materiałów na zajęcia i realizowaniu programu nauczania w takim samym standardzie przez wiele lat. Za bon będzie można zakupić komputer przenośny, stacjonarny PC albo notebooka.

Którzy nauczyciele mogą liczyć na dodatek 2500 zł?

Bony na 2500 zł na zakup laptopa otrzymają tylko nauczyciele klas 4 szkół podstawowych. Pierwszeństwo w otrzymaniu takiego bona będą mieli nauczyciele ze szkół publicznych. Dopiero w drugiej kolejności będą mogli otrzymać go nauczyciele uczący w szkole niepublicznej.

Bonu na zakup laptopa nie będą mogli otrzymać nauczyciele, którzy są na urlopie dla poratowania zdrowia, świadczeniu rehabilitacyjnym albo zawieszeni w pełnieniu obowiązków, przebywający na bezpłatnym urlopie i zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Bon w wysokości 2500 zł. Zasady wykorzystania

Bony przyznawane będą na rok szkolny 2023/2024 w turach. Nie znamy jeszcze oficjalnej daty, od kiedy miałoby się rozpocząć ich wydawanie. Natomiast wiemy już, że bony na laptopy wygasną 31 grudnia 2025 roku.

Bon będzie można przeznaczyć na sprzęt o wartości większej lub mniejszej niż 2500 zł. Jeśli nauczyciel wybierze sprzęt droższy, to będzie musiał dołożyć brakującą kwotę z własnej kieszeni. Natomiast, jeśli wybierze tańszy sprzęt, to nie będzie mu przysługiwał zwrot różnicy w cenie. Bon będzie trzeba wykorzystać jednorazowo i nie będzie możliwości, by wziąć komputer na raty. Dofinansowanie nie będzie też mogło być wymienione na gotówkę.

Reklama

Bon do wykorzystania w określonych punktach

Nauczyciele będą mogli wykorzystać bon tylko w określonych punktach. Punkty te będą musiały wykorzystywać specjalny system teleinformatyczny, który został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Lista tych punktów nie jest jeszcze znana.

Laptopy, które zostaną zakupione za bony, nie będą mogły zostać sprzedane przez pięć lat od daty zakupu, ponieważ dopiero wtedy automatycznie staną się własnością nauczyciela.

Bon na 2500 zł. Będzie trzeba złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie bonu będą mogli złożyć także nauczyciele, którzy już wcześniej otrzymali od rządu 500 zł, które było przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, mającego ułatwić nauczanie zdalne podczas pandemii.

Jeszcze nie wiadomo jakie będą szczegółowe wytyczne i wymogi odnośnie do wniosku. Zostaną one opisane w rozporządzeniu i przesłane do szkół.