Zagłosuję za liberalizacją ustawy aborcyjnej i mówiłam o tym wielokrotnie. Co więcej, zdecydowana większość naszego klubu zagłosuje za tymi projektami liberalizującymi. Natomiast, który to będzie projekt, okaże się dopiero w pracach komisji - tłumaczyła Joanna Mucha.

Reklama

Mucha: Referendum będzie konieczne

"Mamy też pełną świadomość, że pan prezydent nie podpisze takiego projektu ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne i dlatego referendum będzie konieczne, bo referendum jest wiążące dla pana prezydenta" - powiedziała wiceminister edukacji.

Joanna Mucha wyjaśniła, że w marcu Sejm będzie rozpatrywał kilka projektów dotyczących zmian w prawie aborcyjnym. Jednakże, do czasu wprowadzenia zmian, w Polsce obowiązuje restrykcyjne prawo aborcyjne.

Reklama

Polityczka Polski 2050 powiedziała, że prace nad rozporządzeniem dotyczącym prac domowych są na końcówce prac w MEN.

Co z pracą domową?

Nasza decyzja dotycząca prac domowych to chęć tego, żeby dzieci odciążyć, bo polskie dzieci są dramatycznie przeciążone pracą. Nie można rozmawiać o pracach domowych nie mówiąc o tym, że chcemy też ograniczyć podstawę programową we wszystkich przedmiotach o około 20 proc., aby dzieciaki miały możliwość zapoznania się z wiedzą, która jest niezbędna w szkole i żeby, ewentualnie, mogły powtórzyć w domu jakieś rzeczy -komentowała.

Polska edukacja jest dzisiaj przeładowana wiedzą encyklopedyczną, nasza dzisiejsza szkoła średnia to jest kurs preakademicki, który przygotowuje dziecko w liceum do tego, żeby ewentualnie poszło na biologię, medycynę czy polonistykę czy matematykę - powiedziała Mucha.