Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych

W poniedziałek 22 kwietnia o godz. 6 Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała wyniki frekwencji ze 100 proc. obwodów.

W drugiej turze wyborów samorządowych frekwencja wyniosła 44,06 proc.

- Łącznie wydano ważne karty do głosowania 5 310 432 wyborcom - przekazał podczas konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Reklama

PKW przedstawiła komunikat uzupełniający po dziewięciu godzinach od zamknięcia lokali wyborczych. - Właściwie od godziny 2 w nocy czekaliśmy na protokół jednej z obwodowych komisji wyborczych w Legionowie – wyjaśnił Marciniak.

Reklama

Podał również frekwencję. - Uprawnionych do głosowania było 12 051 596 osób. Łącznie karty do głosowania wydano 5 311 394 osobom. Ważnych kart oddano 5 310 432, tj. 44,06 proc. uprawnionych do głosowania – powiedział.

Podliczono wszystkie głosy

Reklama

Przewodniczący PKW poinformował, że głosów ważnych oddano 5 269 205 tj. 99,22 proc. ogólnej liczby oddanych głosów. Natomiast, jak mówił, głosów nieważnych oddano 41 227 tj. 0,78 proc. ogólnej liczny głosów oddanych.

Przewodniczący Marciniak podał, w imieniu PKW zbiorcze wyniki ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Łącznie wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z pośród 1489 kandydatów.

- W głosowaniu wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z czego 569 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców, w tym 330 wójtów, 239 burmistrzów. Ponadto 179 wójtów burmistrzów i prezydentów miast, w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego 11 wójtów, 108 burmistrzów i 60 prezydentów miast – podał Marciniak.

Głosowanie odbyło się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

PKW przekazała, że podliczono już wszystkie głosy oddane w drugiej turze wyborów samorządowych.