Sejmowe głosowanie po myśli posłów popierających restrukturyzację Kompanii Węglowej. Głosowano nad wprowadzeniem do porządku obrad tego posiedzenia projektu ustawy realizującej rządowy program obejmujący likwidację czterech nierentownych kopalni. Za było 234 posłów, przeciw 198, a 4 wstrzymało się od głosu.

Oznacza to, że drugie czytanie projektu odbędzie się jeszcze nocą, ze środy na czwartek.

We wtorek w komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu. Tak szybkiemu procedowaniu ustawy sprzeciwiają się kluby PiS i SLD.

Przeciwko planom rządu protestują też górnicy. Według deklaracji związkowców, późnym popołudniem pod ziemią i na powierzchni w rejonie kopalni przebywało około 2500 górników i pracowników Kompanii Węglowej. Protest objął już wszystkie 14 kopalni należących do spółki.