Prezydent podkreślił, że za udziałem Bogdana Borusewicza przemawia jego opozycyjna przeszłość w PRL. On jest ikoną polskiej demokracji, solidarności, walki o wolność, jest człowiekiem szanującym cudze poglądy, inne narody - mówił Bronisław Komorowski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosja nie chce Borusewicza na pogrzebie Niemcowa. Retorsja za unijne sankcje>>>

Prezydent zastanawia się również, czy strona rosyjska wpuści na jutrzejsze uroczystości jego doradcę Jana Lityńskiego. Odmowa wjazdu byłaby czymś niewątpliwie nie tylko trudnym do zrozumienia, ale również chyba musiałaby prowadzić do przekonania, że władze rosyjskie po prostu nie chcą, by świat demokratyczny mógł uczestniczyć w tej żałobnej uroczystości - powiedział Bronisław Komorowski.

Jan Lityński, zapytany przez IAR o swój udział w pogrzebie Borysa Niemcowa, powiedział, że zamierza polecieć jutro do Moskwy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Jak podał MSZ, decyzja Moskwy o niewpuszczeniu Bogdana Borusewicza jest retorsją za fakt, że przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwijenko została objęta unijnymi sankcjami.