Akcja wywozu syryjskiego arsenału chemicznego, którą przeprowadza Dania we współdziałaniu z Norwegią, miała rozpocząć się 31 grudnia. Statki transportowe są przygotowane do odbioru ponad 270 syryjskich kontenerów z bronią chemiczną oraz z substancjami do jej wytwarzania.

Wywóz z Syrii broni chemicznej stał się możliwy po podpisaniu przez syryjskie władze konwencji o zakazie jej używania oraz zgodzie Damaszku na utylizację chemicznego arsenału. Wcześniej Stany Zjednoczone zagroziły atakiem zbrojnym na Syrię.

We wrześniu Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, zgodnie z którą broń chemiczna z Syrii ma zostać zniszczona do połowy tego roku.