Komisja Europejska jest zadowolona z dzisiejszego spotkania. Jak podała, umożliwiło ono uzgodnić działania - zwłaszcza na poziomie eksperckim - jakie mają być podjęte przez obie strony w najbliższych tygodniach.

Podczas rozmów potwierdzono także, że w zakazie importu unijnej wieprzowiny należy kierować się zasadą regionalizacji, czyli nie sprowadzać mięsa tylko z obszarów dotkniętych chorobą, a nie z całej Wspólnoty. W tym celu - po wykryciu dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce - Bruksela zdecydowała o objęciu skażonych województw strefą buforową.

Komisja podkreśla, że dotychczasowe działania Rosji, podjęte w reakcji na informacje o ogniskach choroby na terenie Unii, były przesadzone i sprzeczne z zasadami międzynarodowego handlu. Eksport wieprzowiny z krajów członkowskich do Rosji stanowi 25 proc. całego unijnego eksportu tego mięsa. Rocznie na terytorium Federacji Rosyjskiej trafia 700 tysięcy ton wieprzowiny. Polska jest jednym z kluczowych dostawców.