Poszanowanie integralności terytorialnej jest podstawową zasadą wyznawaną przez Radę Europy - powiedziała przedstawicielom 47 europejskich parlamentów przewodnicząca Zgromadzenie Parlamentarnego Rady Europy Anne Brasseur. Stanowczo potępiła podjęte przez Rosję działania wobec Ukrainy.

Nasza organizacja i Europa jako całość jest obecnie w obliczu poważnego kryzysu -powiedziała Anne Braseur. Kryzys ten wywołany przez Rosję stanowi, wielkie wyzwanie dla wartości i zasad chronionych przez Radę Europy. Jest - jak dodała - zagrożeniem dla pokoju i współpracy międzynarodowej. Aneksja przez Federację Rosyjską, Krymu będącego częścią terytorium Ukrainy - zdaniem Anne Braseur - jest niedopuszczalna. Stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego i zasługuje na zdecydowane i bezwzględne potępienie.

Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego zauważyła, że obowiązkiem międzynarodowej organizacji jest reagowanie na działania jednego z państw członkowskich. Poszanowanie integralności terytorialnej stanowi jedną z podstawowych zasad, którą przestrzegać powinny wszystkie państwa. Braseur zapowiedziała, że w związku z aneksją Krymu, Zgromadzenie wyciągnie odpowiednie konsekwencje. W sprawie sankcji zdania są podzielone. Część posłów chce wykluczenia Rosjan z prac Zgromadzenia, inni odebrania delegacji rosyjskiej prawa głosu.