Pokajanie się i okazanie skruchy, to jedynie wyjście dla skorumpowanych - w polityce, w interesach i w Kościele. Papież Franciszek mówił o tym w kazaniu podczas codziennej mszy w Domu świętej Marty, które znowu w całości poświęcił korupcji. Człowiek skorumpowany budzi gniew Boga i sprowadza lud do grzechu - powiedział papież. Ponieważ kradną i zabijają, gorszą społeczeństwo. Wyzyskują tych, którzy nie mogą się bronić, czyniąc z nich niewolników - stwierdził.

Dlatego, dodał Franciszek, czeka ich kara. Czy istnieje dla nich jakieś wyjście z tej sytuacji - zapytał papież. I odpowiedział, że wyjściem dla skorumpowanych, w polityce, w interesach i w Kościele, jest prosić o przebaczenie. A jak mają się zachować chrześcijanie w obliczu korupcji - zapytał Franciszek. Mają potępiać skorumpowanych, prosić o łaskę, by nie stać się skorumpowanymi, ale też modlić się o ich nawrócenie - podsumował papież.