Ambasada Polski w Mińsku poinformowała na swojej stronie internetowej, że od początku grudnia dopuszcza się przyjmowanie i rozpatrywanie przez polskie urzędy konsularne na Białorusi wniosków wizowych od obywateli Białorusi bez ograniczeń wynikających z podziału terytorium tego kraju na okręgi konsularne.

W praktyce oznacza to, że na przykład mieszkańcy obwodu grodzieńskiego nie będą musieli obowiązkowo wyrabiać wiz w polskim konsulacie w Grodnie. Będą mogli składać wnioski wizowe także w konsulatach w Mińsku i Brześciu.

Niezależna agencja prasowa BiełaPAN zwróciła uwagę, że od 1 września polskie konsulaty na Białorusi zaczęły wydawać dwuletnie wizy turystyczne dla obywateli Białorusi. W przyszłym roku Polska zamierza utworzyć na Białorusi 8 centrów wizowych, które jeszcze bardziej ułatwią zdobycie wiz umożliwiających przyjazd do naszego kraju.

CZYTAJ TAKŻE: Rosja wprowadza częściowe embargo na białoruskie mięso i nabiał>>>