Chodzi o aplikację ŹRÓDŁO, która w ocenie PKW, może stwarzać trudności w prowadzeniu aktualizacji rejestrów wyborców. Dziś w tej sprawie spotkają się przedstawiciele MSW i PKW.

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Małgorzata Woźniak zapewnia, że aplikacja ŹRÓDŁO nie ma nic wspólnego z tworzeniem rejestru wyborców. Rejestr wyborców tworzą gminy na podstawie swoich lokalnych rejestrów wyborców, natomiast od 1 marca gminy poprzez ŹRÓDŁO mogą ściągać informacje o mieszkańcach, którzy się zameldowali i są w rejestrze PESEL.

Według MSW, doszło do pewnego nieporozumienia i dlatego PKW jest zaniepokojone - ocenia Woźniak. Szkoda, że PKW nie poczekała na wyjaśnienia - dodaje rzeczniczka.

Po 1 marca, czyli już po uruchomieniu nowej aplikacji, w Polsce przeprowadzono wybory uzupełniające w wielu miejscach i nie zgłaszano żadnych niepokojących uwag - dodaje Małgorzata Woźniak.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.