Wyniki konkursu ogłoszono w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Druga nagroda przypadła zespołowi: Jeremi T. Królikowski, Krzysztof Ozimek, Jan Mazur. Trzecią nagrodę otrzymał Tomasz Tomaszewski. Przyznano też cztery wyróżnienia.

Przewodniczący jury konkursu Adam Myjak podkreślił, że jury kierowało się w swoim wyborze wyłącznie walorami artystycznymi. Obrady sądu konkursowego trwały od poniedziałku, odbywały się - jak to ujął - w gorącej, ale pełnej życzliwości atmosferze.

Konkursowym zadaniem było opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Ogłosili go wspólnie w ubiegłym roku prezydenci Polski i Rosji, a treść regulaminu konkursu została zatwierdzona przez ministrów kultury obu krajów.

W skład sądu konkursowego, powołanego przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, weszli: prof. Adam Myjak (przewodniczący), prof. Grzegorz Kowalski, prof. Marek Budzyński, Ewa Komorowska, prof. Jurij Pawłowicz Wołczek, Walerij Josifowicz Pierfiljew, Stefanie Amparo Weinmayr, Hartmut Stielow i Mariusz Knorowski.

I nagroda to 15 tys. euro, II nagroda - 10 tys. euro, III nagroda - 5 tys. euro.

W regulaminie konkursu zapisano, że wysokość pomnika nie powinna przekraczać pięciu metrów. Ma być wykonany w trwałym, dobrym jakościowo materiale. Twórcy pozostawiono "swobodę wypowiedzi artystycznej". Zaznaczono, że koncepcja zagospodarowania terenu wokół pomnika powinna harmonijnie nawiązywać do otoczenia. Całkowity koszt realizacji nie może przekroczyć miliona euro brutto.

Symboliczne wskazanie lokalizacji pomnika w Smoleńsku ma się odbyć 10 kwietnia, podczas wizyty polskiej delegacji rządowej w Smoleńsku i Katyniu, której będzie przewodniczył minister kultury Bogdan Zdrojewski.