Lider klubu motocyklistów "Nocne Wilki" Aleksander "Chirurg" Załdostanow zapowiedział, że klub nie zmieni trasy rajdu "Zwycięstwo. Moskwa - Berlin" ze względu na protest Polaków.

Rosyjscy motocykliści, nie zważając na to, przejadą przez nasz kraj 21 kwietnia. Aleksander "Chirurg" Załdostanow jest znany ze wsparcia polityki Władimira Putina i przyjaźni z rosyjskim prezydentem. "Nocne Wilki" to ulubiony klub motocyklowy Putina.

W rozmowie z rosyjskim dziennikiem Załdostanow powiedział, że "ich akcja zapewne nie podoba się potomkom tych Polaków, którzy byli policjantami i nadzorcami w gettach żydowskich" i zaznaczył, że grupa zrealizuje swój plan.

Nawiązując do własnych zarzutów pod adresem Polaków, dodał: Oczywiście byli także tacy Polacy, którzy walczyli z faszyzmem i wraz z Armią Czerwoną doszli do Berlina - cytuje go "Rossijskaja Gazieta". 

50-let­ni Alek­san­der Za­łdo­sta­now jest uznawany za Kreml za ikonę ro­syj­skie­go pa­trio­ty­zmu. Otrzy­mał od pre­zy­den­ta Rosji Order Ho­no­ru - jedno z naj­wyż­szych od­zna­czeń pań­stwo­wych. "Nocne Wilki" wyjada z Rosji 25 kwietnia i dwa dni później mają przekroczyć polską granicę.

Na Facebooku Polacy, którzy nie zgadzają się na przejazd przyjaciół Putina przez Polskę, tworzą grupy koordynujące protest przeciwko "Nocnym Wilkom". CZYTAJ WIĘCEJ >>>>