Hierarcha przewodniczył mszy w piotrkowskim kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, w drugim dniu obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski organizowanych w archidiecezji łódzkiej.

Podczas homilii przewodniczący KEP mówił o prawie naturalnym, które "gwarantowało rozwój duchowy ojczyzny przez 1050 lat, a dziś jego istnienie jest zagrożone ze strony skrajnego liberalizmu".

Arcybiskup tłumaczył wiernym, że wskazane prawo to "pierwotne i uniwersalne zasady wynikające z natury ludzkiej". - Zobowiązuje ono człowieka do podejmowania działań moralnie dobrych oraz zakazuje działań moralnie złych. To rodzaj zmysłu pozwalającego rozumem rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. To kodeks zachowań dla wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy, wyznawaną wiarę, czy na pochodzenie – zaznaczył.

Podkreślał, że prawo naturalne nie jest wymysłem Kościoła, bo istniało we wszystkich epokach, ale zdaniem arcybiskupa w obecnym świecie jego istnienie jest poważnie zagrożone, ponieważ "dzisiejsze doktryny prawne nie wykazują nim zainteresowania". - Empiryczna metoda poznawania natury powoduje dezorientację przy dokonywaniu codziennych wyborów, zwłaszcza u młodych ludzi - dodał.

- Dziś każdy ma prawo uważać za dozwolone to, co mu się podoba. Papież Benedykt XVI zwrócił jednak uwagę, ze postęp przynosi ogromny pożytek, lecz wiąże się też z zagrożeniami. Jednym z nich jest metoda badania natury, która pozwala coraz lepiej poznawać racjonalność materii, ale sprawa, że coraz mniej dostrzegamy jej źródło, którym jest rozwój społeczny – wyjaśnił przewodniczący KEP.

Zdaniem hierarchy w świecie, w którym religia bywa spychana do sfery prywatnej, a sferę publiczną próbuje zawłaszczyć państwo laickie, tym bardziej potrzebne jest potwierdzenie, że każde prawo cywilne, które ma służyć postępowi człowieka musi mieć swój fundament w prawie naturalnym.

W niedzielnych uroczystościach religijnych udział wziął też łódzki arcybiskup senior Władysław Ziółek, a także minister obrony Antoni Macierewicz (jest posłem ziemi piotrkowskiej ). Szef MON podkreślał, że prawo naturalne towarzyszyło naszej historii. - I było też dla nas fundamentem ładu nie tylko indywidualnego jako ludzi, ale społecznego, narodowego i państwowego. W najbardziej dramatycznych momentach historii Polski, to właśnie ono było przywoływane i ono nas broniło - powiedział do zebranych.

Uroczystości w Piotrkowie Tryb. były drugą częścią obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej. Zainaugurowano je w listopadzie ubiegłego roku w kolegiacie w Łasku.