W informatorach opisano m.in. przykłady zadań domowych dla zarówno młodszych jak i nieco starszych uczniów.

Prace domowe - nowe reguły od 1 kwietnia 2024 r.

W przepisach o pracach domowych pojawiły się pojęcia: "ćwiczenia usprawniające motorykę małą", "pisemne prace domowe" oraz "praktyczno-techniczne prace domowe".Nie mają definicji prawnej. Dlatego nauczyciele zgłaszają wątpliwości jak je stosować.

W stosunku do tych uwag MEN odpowiedziało (informacja za RMF FM):

Reklama

(…) "pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe" to np.:

 • dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie),
 • wypełnienie zeszytu ćwiczeń,
 • rozwiązanie zadań matematycznych,
 • przygotowywanie prac (np. makiety, modele, prezentacje multimedialne)."

Przykłady zadań domowych dla klas IV-VIII

 • Makieta średniowiecznej architektury, historia, klasa V
 • Plakat pt. „Co przesłanie zawarte w »Dziadach cz. II« mówi do nas dzisiaj?”, język polski, klasa VII
 • Działam na ułamkach dziesiętnych, matematyka, klasa VI
 • My Keywords – w zeszycie lub online, język angielski, klasa IV–V
 • Ewakuacja w mojej szkole = moja instrukcja, edukacja dla bezpieczeństwa, klasa VIII
 • Doświadczenie z selerem, biologia, klasa V

Informator w PFD do ściągnięcia

prace domowe - informator dla klas IV-VIII
pobierz plik

Przykłady prac domowych dla klas I-III

 • Z żabą Żanetą na tropie ż, klasa I (rymowanka ortograficzna)
 • Jestem wiosennym hodowcą hiacynta, klasa II
 • Literki ukryte w mandali, klasa I
 • Detektywi na tropie, klasa III

Informator w PFD do ściągnięcia

prace domowe - informator dla klas I-III
pobierz plik