Pamiętaj, by zbierać tylko te grzyby, co do których masz pewność. Jeśli masz wątpliwości, pomocy mogą udzielić pracownicy najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące. Grzyboznawca posiada uprawnienia do oceny świeżych i suszonych grzybów. Klasyfikator grzybów posiada uprawnienia do oceny suszonych grzybów.

Reklama

Skąd czerpać wiedzę

Wiedzę można czerpać z atlasu grzybów, który zawiera informacje o grzybach, w tym o ich występowaniu oraz zdjęcia gatunków. Można także skorzystać z aplikacji mobilnych ułatwiających identyfikację grzybów za pośrednictwem smartfonu. Mogą one mieć postać mobilnych atlasów grzybów, bądź ułatwiać identyfikacje grzybów na podstawie zrobionego zdjęcia.

Zatrucia grzybami

Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów. Najczęstszymi objawami są nudności, wymioty, ból brzucha i głowy a także podwyższona temperatura ciała. Jeśli pojawią się objawy zatrucia grzybami, niezwłocznie należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, bądź zawieźć chorego do szpitala.