Ziemkiewicz w tekście Palikot licytuje w „Gazecie Polskiej” zarzucił Michnikowi: A kiedy jego faktyczne tezy zostaną przez kogoś odarte z tej obłudnej retoryki - tak jak to zrobił np. Jarosław Marek Rymkiewicz - posuwa się do terroryzowania go przy użyciu usłużnych "rozgrzanych sędziów".

Adam Michnik wytoczył mu proces o zniesławienie.

We wtorek w czasie procesu zeznawał Jarosław Marek Rymkiewicz. Sędzia zapytała go: Czy toczył pan sądowy spór z Adamem Michnikiem? - Tak, byłem pozwany.

Ziemkiewicz chciał jeszcze wezwać na świadków  naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza, Andrzeja Zybertowicza czy ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina  - wszyscy mają bądź mieli procesy z naczelnym "GW". Sędzia oddaliła jednak ten wniosek jako nieprzydatny do rozstrzygnięcia sprawy. - To pozbawia nas możliwości obrony - argumentował adwokat Ziemkiewicza i złożył wniosek o wyłączenie sędziego.

Taki wniosek od razu przerywa proces.