KRRiT poparła tym samym powstępowanie prowadzone w sprawie nc+ przez UOKiK.

Reklama

To odpowiedź na skargi klientów i zmiany w umowach, które wprowadzono po połączeniu dwóch platform: Cyfry + i n. Poszło m.in. o to, że nc+ zmieniła ceny usług i ofertę programową oraz dała zbyt krótki czas na złożenie rezygnacji.

Tymczasem zdaniem KRRiT klienci platform satelitarnych powinni mieć prawną gwarancję obowiązywania kontraktu na stałych warunkach przez cały okres trwania umowy, zaś osiąganie sukcesu gospodarczego nie może odbywać się kosztem odbiorców, ani wpływać ograniczająco na realizację ich społeczno-kulturowych potrzeb - napisano w oświadczeniu.

Postępowanie UOKiK ma wykazać, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów klientów. Platforma nc+ uchyla się od komentarzy.

Zmiany wprowadzone przez nc+ już wywołały głośny protest. Klienci platformy skrzyknęli się na Facebooku na stronie "Anty NC+". Ta liczy teraz ponad 85 tys. użytkowników.