Była dziennikarka, należąca do zespołu pracującego nad projektem dodała, że odrębna ustawa dotycząca finansowania mediów publicznych powinna być gotowa wiosną. Sprawa dotyczy ustalenia opłaty audiowizualnej, która ma być znacznie niższa niż obecny abonament. Do rozstrzygnięcia pozostanie, czy opłata ma być powiązana z opłatami za prąd, czy PIT-em.

Reklama

Joanna Lichocka zaznaczyła, że w ustawie nie będzie mowy o likwidacji reklam w mediach publicznych. Nacisk zostanie położony na ich misję. Nowa ustawa ma wyjąć media publiczne spod kurateli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Będą one podlegać nowej Radzie Mediów Narodowych, której członków będzie mianował Sejm, Senat i prezydent, dokładnie tak samo, jak w wypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Reklama