Bartek Godusławski z DGP otrzymał Nagrodę Dziennikarską ZBP im. Mariana Krzaka za rok 2018 "za konsekwencję we wnikliwym prezentowaniu tematyki bankowo-finansowej w sposób obiektywny, rzetelny i wiarygodny".

Nagroda ta została przyznana przez Związek Banków Polskich po raz dwudziesty czwarty.

Reklama