Chodzi o spór sądowy między spółką Infor Biznes - wydawcą "Dziennika Gazety Prawnej" a Press-Service Monitoring Mediów. Wydawca "DGP" pozwał agencję za udostępnianie klientom pełnych artykułów gazety w formie przeglądu prasy. Spółka zarzuciła pozwanemu podmiotowi m.in. łamanie prawa autorskiego. Z kolei PSMM argumentował zaskarżoną działalność funkcjonowaniem jako agencja informacyjna i tworzeniem "legalnych przeglądów mediów". W 2017 r. po kilkuletnim sporze sądowym poznański sąd apelacyjny uznał rację PSMM, stwierdzając, że firma ta była uprawniona do publikowania materiałów "DGP" w formie przeglądu prasy. Wydawca wniósł do SN kasację.

Reklama

"Sąd Najwyższy uchylił w piątek zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu" - przekazał w piątek PAP zespół prasowy SN.

W październiku 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił pozew Infor-Biznes. Stwierdził w uzasadnieniu, że bez specjalistycznej opinii biegłego nie można ustalić, czy sporne materiały prasowe stanowiły przedmiot prawa autorskiego. Wydawca "DGP" odwołał się od tego wyroku. W 2015 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał apelację Infor-Biznes i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. W 2016 r. sąd okręgowy ponownie oddalił powództwo Infor-Biznes i uznał, że Press-Service Monitoring Mediów był uprawniony do publikowania artykułów "DGP" w formie przeglądu prasy. Spółka Infor-Biznes znowu złożyła apelację od wyroku.

Orzeczeniem z czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację wydawcy "DGP" i utrzymał wyrok sądu okręgowego w tej sprawie. Od tego orzeczenia spółka Infor-Biznes wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.