W komunikacie RMN opublikowanym na stronie Sejmu we wtorek, podano, że RMN uchwałą z dnia 9 marca 2020 r. "odwołuje Jacka Kurskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki +Telewizja Polska+ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie".

Reklama

RMN podjęła uchwałę działając na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Artykuł drugi w ustępie pierwszym mówi, że "rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, zwanych dalej >spółkami<, oraz w innych sprawach określonych w ustawie".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r.

Tego samego dnia, kilka godzin później, WP podała, że Jacek Kurski został doradcą zarządu TVP.