Zarząd rozpoczął konsultacje z Międzyzakładową Komisją NSZZ "Solidarność" Agory i Inforadia w sprawie planowanych przez spółkę działań zmierzających do obniżenia kosztów wynagrodzeń i świadczeń w grupie Agora, w tym m.in. przejściowej obniżki wynagrodzeń zasadniczych i stałych wynagrodzeń o 20 proc. na sześć miesięcy.

Reklama

W ramach prowadzonych konsultacji spółka planuje również uzgodnić warunki zwolnień grupowych w spółce Goldenline.

Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów Goldenline z podstawowej działalności operacyjnej spółki - napisano w komunikacie.

Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Goldenline oraz brak obiektywnej możliwości poprawienia sytuacji finansowej spółki w przewidywalnym terminie spowodowały podjęcie przez zarząd spółki zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym istotne zmniejszenie zatrudnienia w Goldenline - dodano.

Reklama

Agora podała w komunikacie również, że pandemia COVID-19 i działania rządu podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy w drugim kwartale 2020 r.

Obserwacja rozwoju pandemii w Polsce i na świecie, a także jej skutków dla gospodarki oraz działalności Grupy, uprawdopodabnia kontynuację jej negatywnego wpływu na wyniki Agory i jej spółek zależnych w trzecim kwartale 2020 r. - dodano.