Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) uprzejmie przypomina o obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej przez użytkowników odbiorników RTV, do 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest należna - napisano na stronie KRRiT.

Reklama

Jak wyjaśniono, "wysokość opłaty abonamentowej w 2021 r. wynosi: za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za miesiąc", a " za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za miesiąc".

Przypomniano, że w 2021 r. przy wnoszeniu opłat abonamentowych z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc, można skorzystać ze zniżki.

Wysokość zniżek za używanie odbiornika radiofonicznego: 3 proc. przy opłacie za dwa miesiące z góry, 4 proc. przy opłacie za trzy miesiące z góry, 5 proc. przy opłacie za sześć miesięcy z góry, 10 proc. przy opłacie za rok kalendarzowy z góry - czytamy na stronie KRRiT.

Jak wyjaśniono, "za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego" zniżki wyniosą: "3 proc. przy opłacie za dwa miesiące z góry, 4 proc. przy opłacie za trzy miesiące z góry, 5 proc. przy opłacie za sześć miesięcy z góry, 10 proc. przy opłacie za rok kalendarzowy z góry".

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia opłat dostępne są na stronie: www.krrit.gov.pl/abonament/abonament-faq/.