"Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz w wezwaniu przedprocesowym wezwał Tomasza Sakiewicza, Prezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego Telewizji Republika S.A. do: usunięcia audycji 'Specjalne Wydanie Wiadomości' wyemitowanej na antenie Telewizji Republika w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 19:30 oraz jej fragmentów z serwisów społecznościowych Telewizji Republika (w tym YouTube), zaniechania rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w przyszłości tej audycji oraz trzykrotnego opublikowania na antenie oraz na stronie internetowej Telewizji Republika S.A. oświadczenia (zgodnie z zawartymi w wezwaniu przedprocesowym wymogami), a następnie przesłania podpisanego przez Tomasza Sakiewicza - Prezesa Zarządu i Redaktora Naczelnego Telewizji Republika S.A. oświadczenia w formie listu z prawem do rozpowszechniania go" - poinformowała Telewizja Polska S.A. w likwidacji.

Reklama

"200 tys. zł tytułem naprawienia szkody"

Likwidator wezwał Sakiewicza do zapłaty na rzecz Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji kwoty 200 tys. zł "tytułem naprawienia wyrządzonej szkody, w tym za naruszenie autorskich praw majątkowych do scenografii /oprawy graficznej audycji 'Wiadomości' produkowanej i emitowanej przez Telewizję Polską oraz za dokonanie względem Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji czynu nieuczciwej konkurencji - wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia niniejszego wezwania do dnia zapłaty oraz do zapłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej kwoty 50 tys. zł, jako zadośćuczynienia za dokonanie względem Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji czynu nieuczciwej konkurencji" - poinformowano w komunikacie publicznego nadawcy.

"W przypadku nie spełnienia żądań, o których mowa w wezwaniu w terminie 7 dni, TVP podejmie stosowne kroki prawne" - czytamy