Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji "rozstrzygnęła wniosek spółki TVN S.A. w sprawie udzielenia koncesji na kolejne 10 lat, na rozpowszechnianie programu satelitarnego wyspecjalizowanego, adresowanego do kobiet, pod nazwą TVN Style" - czytamy w komunikacie KRRiT.

Reklama

Nieprzyznanie koncesji

Jeszcze pod koniec maja głosowanie KRRiT w tej sprawie pozostało nierozstrzygnięte. Wyjaśniano wówczas, że "zdaniem przewodniczącego przyznanie koncesji dla programu TVN Style mogłoby wiązać się ze złamaniem polskiego i europejskiego prawa". Zapowiedziano, że "z tego powodu struktura kapitałowa spółki zostanie poddana szczegółowej analizie przez niezależnych ekspertów".

"Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 proc. udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce" - uzasadniano.

Oświadczenie TVN

Zarząd TVN SA wydał pod koniec maja oświadczenie w sprawie braku przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT Maciej Świrskiego.

"Struktura właścicielska TVN Warner Bros. Discovery nie budzi żadnych wątpliwości. Potwierdzają to wyroki sądów, liczne opinie prawne i decyzje KRRiT przyznające koncesje kanałom naszej grupy" - brzmiało oświadczenie.

"Brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT są kolejnym bezprawnym atakiem na amerykańskiego inwestora i wartości łączące nasze kraje" - dodawano.

Koncesje dla kanałów TVN

Wniosek o przedłużenie koncesji kanału TVN Style wpłynął już w lipcu 2023 roku.

W listopadzie ubiegłego roku zdecydowano o przedłużeniu koncesji dla stacji TVN, TVN International i TVN Turbo. Stało się to jednak po niemal roku od złożenia wniosku, co tłumaczono właśnie "wątpliwościami co do struktury właścicielskiej TVN".

Z kolei TVN24 na przedłużenie koncesji musiał czekać półtora roku.