Wewnętrzne jądro Ziemi jest tak samo gorące jak powierzchnia Słońca - stwierdzili naukowcy. Nowe szacunki dotyczące temperatury wnętrz naszej planety są znacznie wyższe niż poprzednie. Wcześniej sądzono, że wewnętrzne jądro Ziemi ma około pięciu tysięcy stopni. Były to jednak tylko modele. Teraz naukowcy badali zachowanie się żelaza w ekstremalnych warunkach: w wysokiej temperaturze i olbrzymim ciśnieniu - tak jak w jądrze.

Reklama

Potrzebne do tego były diamenty, promienie roentgenowskie i specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu oszacowano jak w jądrze tworzą się i topią kryształy żelaza. A to umożliwiło dokładniejsze wyliczenie temperatury - szacowanej na sześć tysięcy stopni.
Wyniki badań naukowców z Europejskiego Ośrodka Synchrotronu Atomowego (ESRF) we francuskim Grenoble publikuje tygodnik „Science”.